Verhuiscoördinator

Begeleiden (inter) nationale verhuizingen. Hulp bij inpakken, administratie (re)organiseren, verhuisberichten versturen, abonnementen overzetten, instanties informeren, de woning op de juiste manier opleveren aan bv. de woningcorporatie, communiceren met zorginstellingen, kamerindelingen maken.

Inventaris sorteren, inrichting- en kleuradviezen geven, de oude woning beter verkoopbaar maken, het bezemschoon opleveren van de woning en het organiseren van de Housewarming.

Expats assisteren bij vestiging in Nederland

Beheer eerste en/of tweede huis